Onze toneelvereniging ‘t Hanks Genoegen te Hank werd opgericht op 29 maart 1977. Op een zondagmorgen, uit de kerk, waren een aantal personen bijeen aan de bar in Café de Phoenix. Zij opperden het idee om eens toneel te gaan spelen. Zo gezegd, zo gedaan, maar er kwam wel wat bij kijken zoals: startkapitaal, regie, enz. Het geld kwam destijds van de stichting Carnaval. Zij gaven met deze financiële bijdrage hun medewerking. Voor de regie werd Toon van Velthoven benaderd en deze wilde dat graag doen. Na het spelen van het eerste stuk is vervolgens besloten om de toneelvereniging ‘t Hanks Genoegen op te richten. Het bestuur bestond destijds uit: Ad Bosch, Adriaan Ribbers en Rie Berm.

We mogen wel stellen dat ‘t Hanks Genoegen inmiddels een vereniging is geworden die echt deel uit maakt van de Hankse gemeenschap. Ieder jaar weer wordt in het najaar door vele mensen de vraag gesteld: ‘Wanneer is het weer toneel?, Is het een leuk stuk?’. Hiermee wordt duidelijk dat wij dus al vele jaren veel genoegen schenken aan vele inwoners uit ons dorp maar ook uit de regio. Dat de vereniging nu al meer dan 40 jaar bestaat komt volgens ons vooral voort uit het plezier en het enthousiasme waarmee de leden van de vereniging ieder jaar weer aan de repetities deelnemen. Er moet veel gebeuren wil iemand een repetitie overslaan. Ook de onderlinge band is in de loop der jaren daardoor versterkt.

Ons doel is om 1x per jaar een leuk stuk op de planken te brengen zodat ons publiek een avond lekker kan lachen. Het repertoire dat wij spelen bestaat uit kluchten of blijspelen. Lijkt toneelspelen je leuk, kom dan eens een kijkje nemen tijdens één van onze repetitie-avonden. Van september tot april repeteren wij elke dinsdagavond vanaf 19.30 uur in Partycentrum ’t Uivernest.